Sette Shims for Recalibration

We’ve been getting a lot of questions about what these are and if they’re needed.

If you bought a Sette 270W or Sette 270, the card that comes along with these pieces directs you to the documentation page at Baratza’s website, which allows you to view and/or download any of the product sheets, quick start guides or manuals for any of their models both past and present. So admittedly, it isn’t exactly clear what you should do next. If you download the Sette 270 or 270W quick start guide, it will tell you on the second page that the included tools (in the picture above) are as follows:

5mm hex key used for removing the cone burr from the holder.
Shims used for recalibrating the machine to a finer range.
2mm hex key used for adjusting the portafilter hook.

The manuals have a much more detailed explanation of what to do with the washers/shims. Both manuals have detailed instructions with illustrations on how to remove the cone burr and install a washer/shim.

What this means:

Some people have found that their preferred particle size for espresso is all the way at the finest setting of the macro and micro adjustment rings, and they have no room to fine tune if they need. Baratza developed this quick fix so that by installing a shim, you can calibrate your Sette a bit finer. Technically, when you install one (at a time) shim, the particle size you see at setting 1 will now be the same roughly around setting 6. This will give you a bit more adjustment room for the finer settings.

The burr set for the Settes will also settle a little bit toward coarse generally after the first or second kilo of coffee ground, so you if you’re grinding at the finer settings, you will need to install one of the shims at that point. Even if you’re not though, through gradual use of the grinder, you will need to install a shim, so don’t lose them!

Note from the expert: “Installation of just one shim is recommended, as installing two shims at once can shift the grind range to be so fine that it causes undue stress.” -Pierce Jens of Baratza

Handy links:

Sette 270 Quick Start Guide
Sette 270 Manual
Sette 270W Quick Start Guide
Sette 270W Manual
Baratza’s Video on how to install a shim

Quick note regarding the video: Because Baratza produced the above linked video before they finalized the design of the shims, they look more like small washers. But what you have in the box will work the same way.

Regarding the portafilter hook:

The 2mm hex key included in the tool kit is not needed for installing the shims, but if you find that your portafilter doesn’t fit between the portafilter hook and the convertible device arms, or if it falls out because the basket is too short, you can use the key to loosen the hook and move it higher or lower to fit your needs.

Am primit multe întrebări despre ce sunt acestea, și dacă aveți nevoie de ele.

Dacă ai cumparat un Sette, cardul primit îmreună cu aceste piese vă direcționează la pagina de documente de pe site-ul Baratza, și vă permite să vedeți și să downloadați oricare din documentele de produse, ghiduri de utilizare sau manuale pentru oricare din modelele de rașnițe, clasice sau noi. Așa că întradevar nu este clar ce trebuie sa faceți cu ele. Dacă ați downloadat ghidul de utilizare al Sette 270 sau 270W, vă va spune pe pagina a doua că uneltele incluse (în poza de mai sus) sunt după cum urmează:

Cheie hex 5mm folosită pentru a scoate cuțitele (burrs) conice de măcinare din suport.
Distanțier (shim) folosit pentru a recalibra mașina la o scară mai fină
Cheie hex 2mm folosită pentru a ajusta cârligul deasupra portafiltrului.

Manualele au explicații mult mai detaliate despre ce să faceți cu aceste distanțiere/shims. Ambele manuale au instrucțiuni detaliate cu ilustrații despre cum să scoateți cuțitele conice si să instalați distanțierele.

Ce înseamnă asta

Unii ați găsit că marimea preferată a particulelor pentru espresso este la cea mai fină setare a ajustării macro și micro, și nu mai au loc pentru o ajustare mai fină. Baratza a devoltat această soluție de rezolvare rapidă a situației prin instalrea unui distanțier, și astfel vă puteți calibra mai fin râșnița Sette. Tehnic vorbind, când instalați un distanțier, mărimea particulelor pe care o aveați la setarea 1, după instalare va fi în jur de setarea 6. Aceasta vă va oferi mai multă flexibilitate în a ajusta măcinarea spre mai fin.

Cuțitele conice (burrs) ale râșnițelor Sette se for stabiliza spre măcinarea mai brută după ce măcinați primul kg de cafea, așadar dacă măcinați pe o setare mai fină, va trebui să instalați unul din distanțiere. Chiar dacă nu aveți nevoie de un distannțier acum, în timp, prin măcinare graduală, veți avea nevoie să înstalați un distanțier, așastar nu le aruncați sau nu le pierdeți!

Comentariu de la expert: “Instalarea unui distanțier este recomandata, însă instalarea a două distanțiere deodata poate să suprasolicite râșnița să macine atât de fin încât să cauzeze un stres care nu e necesar.” Pierce Jens de la Baratza

Linkuri utile

Sette 270 Quick Start Guide
Sette 270 Manual
Sette 270W Quick Start Guide
Sette 270W Manual
Baratza’s Video on how to install a shim

Notă în legatură cu acest video: Deoarece Baratza a creat acest video înainte să finalizeze designul distanțierelor, acestea arata mai mult ca niște garnituri mici. Dar ceea ce aveți in cutie va funcționa în același mod.

În privința cârligului de deasupra portafiltrului

Cheia hex 2mm inclusă din kitul de unelte nu este necesară pentru instalarea distanțierelor, însă dacă descoperiți că portafltrul vostru nu încape confortabil între cârligul pentru portafiltru și brațele convertibile, sau cade pentru că aveți coșul de portafultru prea scund, puteți folosi această cheie să slăbiți cârligul și să îl mișcați mai sus sau mai jos după cum aveți nevoie.

Hey, like this post? Why not share it with a buddy?